Værdigrundlag og målsætning

Vi vil arbejde ud fra disse værdier; humor, selvbestemmelsesret, tryghed, udvikling, respekt og faglighed.
• Humor kan være med til at nedtrappe konflikter og dermed vende situationen til noget positivt. Vi vil bruge humoren som et pædagogisk redskab til at skabe kontakt og fællesskab.
• Selvbestemmelsesret: Vi vil være vejledende, så beboerne har muligheden for selv at træffe et valg. De skal inddrages så meget som muligt i skabelsen af egen tilværelse.
• Tryghed skal være gældende for beboerne samt personalet. De unge skal føle sig velkomne og mærke, at personalet er der for dem.
• Udvikling skal opnås ved at arbejde med den tætte relation og derved hjælpe de unge med at finde deres identitet, blandt andet via en positiv kommunikation.
• Respekten skal være gensidig, så der dannes en tryg ramme omkring de unge og om stedet.
• Faglighed: Med uddannet personale og den rette indstilling udvider vi horisonten med ny viden gennem efteruddannelser/kurser samt via eksterne konsulenter.

Formålet med et ophold på Bostedet Viljen er at gøre det enkelte individ i stand til bedre at kunne vende tilbage til en funktionel verden. For at dette kan lykkes, vil vi arbejde på, at den enkelte bliver stoffri ud fra egen motivation og vilje. 
Derudover vil vi arbejde på, at den enkeltes kompetencer forbedres.

Ledige pladser

Ønsker du at reservere en plads eller har akut behov?

BOSTEDET VILJEN

Sønderskovvej 242, Gåser

9362 Gandrup

Mail: info@bostedet-viljen.dk

Tlf: 93 30 63 30

CVR- nr: 40 48 85 96

TELEFON TIDER

Mandag – søndag: 24/7
Der kan ringes på alle tider af døgnet alle ugens dage.

SOCIALS